clouds in my coffee

Temat: Historia Zadanie Domowe.
Historia Zadanie Domowe.   Temat : Bolesław Krzywousty i jego Testament. 1) Wypisz pozytywne i negatywne skutki podanych wydarzen z czasów panowania Bolesława Krzywoustnego. !! Skutki wypędzenia Zbigniewa z kraju : *Pozytywne - Tu napisać. *Negatywne - Tu napisać. !! Skutki podzialu kraju na dzielnicie : *Pozytywne - Tu napisać *Negatywne - Tu napisać. Zadanie 2. Dopisz przy imieniu każdego z synów Bolesława Krzywoustego nazwę nadanej mu dzielncy oraz nazwy ziemi...
Źródło: tibia.net.pl/showthread.php?t=332187Temat: Przyczyny rozbicia dzielnicowego
Przy ocenie Testamentu Bolesława Krzywoustego trzeba jeszcze pamiętać o tym, że początkowo wcale nie był on takim złym rozwiązaniem. Dopiero późniejszy okres w pełni ukazał jego ujemne skutki. Bolesław Kędzierzawy rządził początkowo w miarę zgodnie w imieniu swoich braci. Państwo co prawda osłabło po najeździe cesarza Fryderyka Barbarossy, ale znając talent militarny cesarza pytanie, czy nawet scentralizowana monarchia zdołałaby mu...
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=474


Temat: Historia
Od testamentu Bolesława Krzywoustego do Śmierci Kazimierza Wielkiego Ale od jakiej do jakiejs trony to ja nie wiem
Źródło: members.lycos.co.uk/klasa1elo5/phpBB2/viewtopic.php?t=39


Temat: "SAWKA-SHOW"-politycznie !!!
...się więc dzisiaj zupełnie nijak do naszej tradycji, historii i wynikałaby bardziej z apriorycznych przesłanek ideologicznych niż z życiowej potrzeby. Trzeba zatem stwierdzić, że próba budowania programu wychowania regionalnego przeciwko państwu narodowemu musi w Polsce zakończyć się tragicznie. W historii naszej mieliśmy bowiem do czynienia z dwukrotną regionalizacją. Pierwsza, od 1138 roku, rozpoczęta z chwilą wejścia w życie testamentu Bolesława Krzywoustego (rozbicie dzielnicowe) doprowadziła do kompletnej destabilizacji Polski i w konsekwencji do utraty ogromnych terenów zachodnich i północnych. Druga regionalizacja była wymuszona przez rozbiory. Długo utrzymujący się stan rozerwania terenów polskich doprowadził do wytworzenia się swoistej odrębności dzielnicowej, bardzo negatywnie odbijającej się na życiu narodowym. Stąd zaistniała...
Źródło: inowroclaw.info.pl/forum/viewtopic.php?t=71


Temat: Monarchia Piastów
Kiedyś czytałem takie artykuły: Rymar E., Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego, cz. I „Sobótka” 48, 1993, z. I, s. 1-15, cz. II „Sobótka” 49, 1994, z. 1-2, s. 1-18. Autor (nota bene uznany historyk) stwierdza, że dziedziczenie w testamencie Bolesława Krzywoustego polegało na primogeniturze. Młodsi bracia Władysława Wygnańca nie otrzymali swoich dzielnic jako dziedzicznych, a tylko władze nad poszczególnymi dzielnicami jako namiestnicy. Dziedziczność wytwarzała się stopniowo (wobec słabości seniorów i intryg sąsiadów). Natomiast M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 1997, s. 21. stwierdza: "Koronacja w okresie monarchii...
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=5457


Temat: Survival, militaria itd.
...na tym się nie skończyło bo pomysł jest cały czas obrabiany, ja przygotowuje warsztat, resztą ten warsztat będzie i tak potrzebny mi do magisterki więc jakoś an razie to kiłkuje i rodzi się w mojej głowie... Mogę jednak powiedzieć, że w naszym zamyśle ta grupa to okres w którym granica będzie rok 1138 - testament Bolesława Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego w oparciu o drużynę królewską tego oddziału - Acies Gneznesis - a rycerzy w Gnieźnie już dawno nie było - do tej pory mieliśmy/mamy (?) same grupy wojów a to jest okres o ponad 150 lat wcześniejszy - ewolucja uzbrojenia i walki tego okresu jest niebotyczna zarówno w Polsce jak i Europie. Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce przypada na środkowy okres krucjat więc daje to kolejne...
Źródło: w1a3ww.forum.gniezno.com.pl/viewtopic.php?t=3671


Temat: "Wolnokrajowcy" na Slasku
...jest niepodległym państwem, a na dodatek pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej. O tym, czy coś było państwem nie decydował tytuł jego władcy, a jedynie suwerenność jego władzy. Istnienie Królestwa Polskiego zakończył w 1178 r. książę krakowski Kazimierz Sprawiedliwy, który pokonał księcia Polski (współczesnej Wielkopolski) Mieszka Starego i wystarał się o bullę papieską unieważniającą postanowienia testamentu Bolesława Krzywoustego, likwidując tym samym de iure istnienie państwa polskiego. De facto rozpadło się znacznie wcześniej. Jako pierwsi zbuntowali się Piastowie śląscy Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi, którzy już w 1166 zbrojnie zrzucili zwierzchność Bolesława Kędzierzawego. Po roku 1178 istniały więc odrębne państwa piastowskie (Pomorze Zachodnie nawet doczekało się własnej dynastii). Nie było...
Źródło: forumgieksy.pl/showthread.php?t=846


Temat: Przyszłość IC K-ce
...będzie mial dobrych przełożonych to będzie naprawdę bardzo dobry. Przypuszczam, że naczelnicy pozostałych urzędów sa tacy sami. Podobny problem dotyczy Dyrektorów Izb. Dlatego też jeśli chcemy cokolwiek zmienić w działaniu kadry kierowniczej, musimy zmienić mentalność tych z Warszawy. Ale jak uczy historia, kiedy władza była na Mazowszu, to nic dobrego dla Polski się nie działo . Przykładem może być Bunt Masława (wojewody Mazowsza, testament Bolesława Krzywoustego napisany w Płocku, owczesnej stolicy Mazowsza) no i przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy, kiedy ranga Polski zaczęła sie staczać w dół po równi pochyłej, chociaż z uwagi na to, że Polska była na bardzo wysokim poziomie, proces ten trwał długo. W sumie należy uznać, że przecież Pan Ch. nie został powołany do tego aby cokolwiek wymyślił, ale po to aby sprawnie zarządzał wg wskazówek swoich...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=9


Temat: Rozbicie dzielnicowe
Moje zdanie? Podział między spadkobierców miał przede wszystkim zapobiec bratobójczym walkom potomków panującego, które dotychczas targały Polską. Bolesław Chrobry wygonił macochę i braci przyrodnich. Nawet Kazimiierz Odnowiciel miał ponoć starszego brata, którego jednakoż już poddani przepędzili. I tym przechodzimy do drugiego punktu. Testament Bolesława Krzywoustego miał także w zamiarze pogodzić tendencje centralistyczne i odśrodkowe. Wbrew obiegowym opiniom państwo jako patrymonium nie funkcjonowało najlepiej. Każdy władca Polski po Bolesławie Chrobrym musiał walczyć z buntami poddanych. Dziś mówimy na nich "możni", ale prawdopodobnie byli to jacyś spadkobiercy poprzednich państewek plemiennych i regionalnych. Uregulowanie podziału kraju...
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=3430


Temat: Pytania na sprawdziany
jak wyglądał testament Bolesława krzywoustego i jakie ziemie miał św. Wojciech-kto to był? Sieciech Jordan zasada senioratu zasada pryncypatu skutki i przyczyny chrztu,zjazdu gnieźnieńskiego, pokoju w Budziszynie jakie ziemie przyłączył Mieszko I i Bolesław Chrobry wydarzenia były podane i które były pierwsze a które ostatnie był tekst i trzeba było napisać o jakim władcy i biskupie mowa co to dagome iudex to od Izy, z nk,...
Źródło: viii.jun.pl/viewtopic.php?t=68


Temat: Polscy książęta dzielnicowi
Rozbicie dzielnicowe zapoczątkowane w Polsce przez Testament Bolesława Krzywoustego sprawiło, że przez okres ponad półwiecza na ziemiach polskich panowało wielu władców piastowskich (i nie tylko - wyjątkiem jest np. Pomorze Gdańskie), lepszych lub gorszych. Najczęściej historycy oceniają ich z perspektywy dążeń do późniejszego zjednoczenia kraju - ci, którzy wytrwale do niego dążyli cenieni są najwyżej. A jak Wy oceniacie polskich władców dzielnicowych - który z nich...
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=8617


Temat: Historia
Dział - Jak powstało Państwo Polskie? 1.Do podanych wydarzeń dopisz daty... ........... - chrzest Polski ............. - ustanowienie pierwszego biskupstwa w kraju ............ - śmierć Mieszka I. Dział - Bolesław Krzywousty i jego testament Wypisz pozytywne i negatywne skutki podanych wydarzeż z czasów panowania Bolesława Krzywoustego. Skutki wypędzenia Zbigniewa z kraju: *pozytywne -.... *negatywne -.... Skutki podziału kraju na dzielnice: *pozytywne - .... *negatywne - ... Dziękować za pomoc Nagradzać punkcikami ;]
Źródło: forum.4teens.pl/viewtopic.php?t=6280


Temat: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach
...11.15 – prof. dr hab. Antoni Barciak: Piastowie śląscy w średniowiecznych kronikach czeskich, 11.40 – dr Piotr Boroń: Wizerunki Henryka Probusa w historiografii polskiej i niemieckiej (komunikat), 11.55 – prof. dr hab. Wojciech Iwańczak: Książęta śląscy w syntezie Franciszka Polackiego, 12.20 – dyskusja, 13.30 – przerwa. Varia 15.00 – prof. dr hab. Jacek Matuszewski: O wpływie testamentu Bolesława Krzywoustego na zasady przejmowania księstw śląskich przez Piastów śląskich, 15.25 – dr Stanisław Rosik: Zapomniana tradycja świętości Henryka Brodatego (komunikat), 15.40 – doc. dr Jan Libor: Sleząti Piastovici jako představeni českĂŠho převorstvi johanitskĂŠho řadu, 16.05 – przerwa, 16.25 - dr Wacław Gojniczek: Missiva biskupów ołomunieckich z XVI wieku jako...
Źródło: mediewistyka.net/forum/viewtopic.php?t=222


Temat: CK BUGFIXMOD PL
...składające się z dwóch prowincji: Płocka i Czerska. Byłoby ono z punktu widzenia geografii historycznej tożsame z ówczesnymi granicami Mazowsza. Po przyjęciu takiego podziału w sposób naturalny wyłania nam się Domena Królewska ( Kraków, Nowy Sącz , Sandomierz i Sieradz.) z podległym jej bezpośrednio Hrabstwem Kujawskim. Taki jej kształt pokrywa się w sposób zadziwiający z granicami dzielnicy senioralnej ( bez Pomorza) wyznaczonej w testamencie Bolesława Krzywoustego, co jest argumentem istotnym. Rekapitulując: Królestwo Polskie w naszej grze powinno w moim przekonaniu składać się z: 1. Domeny Królewskiej ( Kraków Nowy Sącz, Sandomierz i Sieradz) z podległym jej bezpośrednio Hrabstwem Kujawskim . 2 Księstwa Śląskiego (Górny Śląsk i Cieszyn) z podległym mu bezpośrednio Hrabstwem Opawskim. 3. Księstwa Wielkopolskiego ( Poznań, Kalisz) z podległym mu...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=9518


Temat: [MU] Historia Polski - OD MIESZKA I DO JANA PAWŁA II
...http://rapidshare.com/files/102398761/Historia_Polski_-_cd01_930-1030_-_12_-_Track_12.mp3 CD2: 1038 - 1200 1. Czeska agresja 2. Kazimierz Odnowiciel i odbudowa państwa 3. Śmiały, szczodry, wybitny 4. Tragiczny konflikt 5. Władysław Herman - władca nieudolny czy tajemniczy? 6. Sieciech - wojewoda równy księciu 7. Zbigniew i Bolesław - bracia i rywale 8. Ekspansja na północ 9. Testament Bolesława Krzywoustego 10. Klęska pierwszego seniora 11. Całkowite rozbicie dzielnicowe 12. Mieszko Stary - Dux Totius Poloniae Kod: http://rapidshare.com/files/102399105/Historia_Polski_-_cd02_1038-1200_-_01_-_Track__1.mp3 http://rapidshare.com/files/102399480/Historia_Polski_-_cd02_1038-1200_-_02_-_Track__2.mp3...
Źródło: peb.pl/showthread.php?t=66472


Temat: Kronika przedborska roku ósmego
1138 – ustanowiono granicę celną (lokacja strażnicy?) w Przedborzu wskutek podziału królestwa Polskiego na dzielnice po testamencie Bolesława Krzywoustego, a może jeszcze wcześniej? czyli Przedbórz liczy sobie przynajmniej 870 latek 1278 – budowa kościoła św. Aleksego przez Jacka Aleksego Sadykierza 1638 – pożar miasta, spłonęło całe łącznie z kościołem, tylko obraz MB Serdecznej cudownie został wolny y nienaruszony od ognia. 1818 – powstał folwark Wola Przedborska i fabryka sukna Langego. 1828 – ówczesny plan...
Źródło: forum.przedborz.net/viewtopic.php?t=85


Temat: Średniowieczni władcy-nieudacznicy (XI-XV wiek)
Co do Mieszka II i Bolesława Śmiałego to się nie mogę zgodzić, że byli nieudacznikami. Ten pierwszy był niezłym organizatorem ale trafił na zły okres. Siła złego na jednego jak to mówią. Ten drugi w końcu odzyskał koronę (na jego złej opinii zaważyła sprawa z biskupem Stanisławem-całkiem nie słusznie). Tak po prawdzie testament Bolesława Krzywoustego też nie może być źle oceniany, bo taka była praktyka w tamtym okresie w Europie. Jak już coś to źle można oceniać spadkobierców, że nie potrafili sobie poradzić z sytuacją jaką zastali.
Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=5268


Temat: Joachim Lelewel
...kryteriów związanych z życiem społecznym i funkcjonowaniem państwa. Istota dziejów Polski miała polegać na jej pierwotnie republikańsko-demokratycznym ustroju, który to ulegał stopniowym jego ograniczaniu aż do utraty niepodległości. Przed utworzeniem państwa miała istnieć : 1.„gminowładztwo” - demokracja wolnych rolników –, które przetrwało do IX wieku. 2.„samowładztwo” – do testamentu Bolesława Krzywoustego 3.„możnowładztwo” – do przywileju koszyckiego z 1374 roku 4.„gminowładztwo szlacheckie” – do klęski rokoszu Zebrzydowskiego z 1607 roku 5.„gminowładztwo szlacheckie w zawichrzeniu” – do trzeciego rozbioru Polski z 1795 roku Warunkiem odzyskania niepodległości, według Lelewela, miało być odbudowanie pełnego gminowładztwa,...
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=3259